Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2007Here is a redesign of grizzlor i draw few days ago

Hope u like him

Δεν υπάρχουν σχόλια: